သင်ကြားမှု ဗီဒီယိုဖိုင် ပြုလုပ်ရန် နမူနာ နည်းလမ်းများ

နည်း ၁၊  Zoom app ဖြင့် ပြုလုပ်နည်း

 • ဗီဒီယိုဖိုင် လုပ်နေစဉ်အတွင်း internet အဆက်အသွယ်ရှိရမည်။
 • Laptop/tablet/phone screen ပေါ်တွင် သင်ကြားမည့် PDF ဖိုင် ဖွင့်၍ ယင်းအပေါ်တွင် ရေးနိုင်သည့် app တစ်ခု အသုံးပြု၍ သင်ကြားနိုင်သည်။
 • PDF ဖိုင် အပေါ်တွင် ရေးနိုင်သည့် နမူနာ app များမှာ “Sketch on PDF” (Android device)၊ “CollaNote” (Apple device)၊ “Foxit PhantomPDF” (Microsoft Windows)၊ Stage by Belkin (Android and Apple devices)။
 • Windows laptop တွင် Android emulator (ဥပမာ Bluestacks) install လုပ်ပြီး ယင်း emulator အတွင်းမှဝင်၍ android apps (Sketch on PDF, Stage by Belkin, စသည်) တို့ကို install လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
 • နည်းလမ်းညွှန်

နည်း ၂၊  Screen recorder (ဥပမာ screencast-o-matic app) ဖြင့် ပြုလုပ်နည်း

 • ဗီဒီယိုဖိုင် လုပ်နေစဉ်အတွင်း internet အဆက်အသွယ်ရှိရန်မလို။
 • Laptop/tablet/phone screen ပေါ်တွင် သင်ကြားမည့် PDF ဖိုင် ဖွင့်၍ ယင်းအပေါ်တွင် ရေးနိုင်သည့် app တစ်ခု အသုံးပြု၍ သင်ကြားနိုင်သည်။
 • PDF ဖိုင် အပေါ်တွင် ရေးနိုင်သည့် နမူနာ app များမှာ “Sketch on PDF”  (Android device)၊ “CollaNote” (Apple device)၊ “Foxit PhantomPDF” (Microsoft Windows)၊ Stage by Belkin (Android and Apple devices)။
 • Windows laptop တွင် Android emulator (ဥပမာ Bluestacks) install လုပ်ပြီး ယင်း emulator အတွင်းမှဝင်၍ android apps (Sketch on PDF, Stage by Belkin, စသည်) တို့ကို install လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
 • နည်းလမ်းညွှန်

နည်း ၃၊  စာရွက် (သို့) သင်ပုန်း ပေါ်တွင်ရေး၍ Phone/Tablet ၏ ဗီဒီယို ကမ်မရာ ဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်း

 • ဗီဒီယိုဖိုင် လုပ်နေစဉ်အတွင်း internet အဆက်အသွယ်ရှိရန်မလို။
 • Phone/Tablet ၏ ဗီဒီယို ကမ်မရာ ကို ငြိမ်ငြိမ်ထားရန်လို၏။
 • နည်းလမ်းညွှန် (Link – to add)

နည်း ၄၊  Stage Pro by Belkin ကိုသုံး၍ပြုလုပ်ခြင်း

 • ဗီဒီယိုဖိုင် လုပ်နေစဉ်အတွင်း internet အဆက်အသွယ်ရှိရန်မလို။
 • ဗီဒီယိုရိုက်ယူခြင်းနှင့် PDF file ပေါ်တွင်ရေးဆွဲခြင်းနှစ်မျ်ုးစလုံး ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
 • App ဖိုး အခကြေးငွေ ပေး၍ install လုပ်ရပါသည်။
 • နည်းလမ်းညွှန် (Link – to add)