ဆရာဝန်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်စေလို

၁။ ဘွဲ့ရလျှင် ဆေးကုတတ်ပြီလား