1.3 – အခြေခံပုံသဏ္ဌာန်များ ဖွဲ့စည်းပေါင်းစပ်ပြီး ခဲဖြင့် ရေးခြယ်ခြင်း