အပိုင်း (၅)၊(လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ)