အပိုင်း(၂)၊ အရာဝတ္ထုများကိုကိုနှိင်းယှဉ်လေ့လာရေးဆွဲခြင်း