အပိုင်း(၁)၊ ဒြပ်နှင့်ဒြပ်တို၏အ‌ခြေအနေများ၊ စာမျက်နှာ(၁၃)