အခန်း (၂) ခန္ဓာကိုယ်၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ

အခန်း(၃) တိရစ္ဆာန်များကို အုပ်စုခွဲခြားခြင်း

အပိုင်း(၂) ဒြပ်ဝတ္ထုတို၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုနှိင်းယှဥ်ခြင်း၊(၅၆မှ ၆၁)