မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

အပိုင်း(၁၄) ပတ္တမြားပြဿနာဖြေခန်း၊ စာမျက်နှာ(၃၇)