စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၁၁) ဇာတ်မင်းသားကြီး ဦးဘိုးစိန်(အတ္ထုပ္ပတ္တိ)၊ စာမျက်နှာ (၃၀ မှ ၃၃)