အခန်း (၁)

အခန်း (၂)

အခန်း (၃)

အခန်း (၄) စာဖတ်ခန်းကိုသွားကာရယ် ဗဟုသုတရှာကြမယ်

အခန်း (၆) ပေးစာ စကားထာသင်ကာရယ် ကိုယ်တိုင်ပုံပြင်ပြောကြမယ်

အခန်း (၇) ဇာတ်လမ်းကလေးတွေ ပြောကာရယ် ပြန်လှန်လေ့ကျင့် သင်ကြမယ်

အပိုင်း-၁