အခန်း(၉) ကိုယ့်အကြောင်းလေးတွေ ပြောကာရယ် စာပိုဒ်ကလေးတွေ ရေးကြမယ်

အခန်း (၁၀) ဖတ်စာကလေးတွေဖတ်ကာရယ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စာသင်မယ်

အခန်း (၁၂) ပုံပြင်အဘိဓာန်

အပိုင်း (၁၃)