အခန်း(၄)၊ ရေသည်မိန်းမ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပြောဆိုနေထိုင်တတ်ပုံ