၁.၃ စကားပြောသောခန္တာကိုယ်၊၁.၄ပြောမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားအုံး