ဟန်ချက်ညီမျှမှုနှင့် ပျော့ပျောင်းမှု လေ့ကျင့်ခန်းများ